Selecteer een pagina

Elsa Voorsluijs

Met veel plezier werk ik sinds 1995 in klimaat-, water- en ruimteprogramma’s en -projecten.

Missie

Samen werken aan een toekomstbestendige wereld is wat mij drijft. Duurzamer, klimaatbestendiger, mooier. Goede besluiten dragen daar aan bij. Besluiten met alle relevante informatie in beeld. Hoofdzaken van bijzaken gescheiden. De bedoeling centraal. Waarbij geleerd is van wat eerder is gedaan.

Ervaring

In 2006 startte ik als zelfstandig adviseur. In mijn werk combineer ik mijn achtergrond als milieukundige, bedrijfskundige en coach. Ik werk zowel aan de zijde van de opdrachtgever als de opdrachtnemer. De werelden van klimaatadaptatie, watermanagement en ruimtelijke ordening ken ik goed, zowel qua inhoud als cultuur. Ik spreek de taal en ken de laatste ontwikkelingen en inzichten op politiek/bestuurlijk -en inhoudelijk vlak. Voor een actueel overzicht van mijn werkervaring: LinkedIn

mijn aanpak: wat kunt u verwachten?

1 Helder verwoord en verbeeld

Het resultaat van mijn werk verwoord ik helder in een advies, plan, voorstel, rapport of beslisdocument. Omdat een plaatje soms meer zegt dan duizend woorden werk ik samen met Simons en Boom. Zij vatten mijn tekst samen met een visuele vertaling in infographics en visuals. Zo zorgen wij ervoor dat de inhoud de aandacht krijgt die het verdient.

 

2 Scherpe blik

Een helder besluit vraagt om een brede en scherpe blik. Ik heb oog voor waar het schuurt. Waar de onrust zit en waar de mogelijkheden en kansen. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ik analyseer en onderzoek, met steeds het doel voor ogen.

 

3 Persoonlijk leiderschap

Ik houd ervan om mensen bewust te maken van hun invloed en competenties. Werken vanuit de bedoeling en gedeeld eigenaarschap, zodat mensen kunnen floreren in hun werk.

 

4 Nieuw ontwikkelingen

Ik blijf graag up to date in mijn kennis van de nieuwe economie en het nieuwe organiseren. Wie zijn wij in de veranderende maatschappij als overheid en markt? Hoe komen we in verhouding tot elkaar te staan, als samenwerkingspartners, publiek/privaat, burger en overheid? Ik volg de ontwikkelingen op de voet. Mijn kennis deel ik graag.

 

5 Gelijkwaardigheid

Ik ontzorg vanuit gelijkwaardigheid. Mijn uitgangspunt is dat zowel uw kennis en kunde, als de mijne nodig zijn. Ik vul op u aan met de relatieve afstand en het perspectief van de buitenstaander. Tegelijkertijd ben ik goed bekend met de inhoud en met zowel de cultuur en de mores van politiek gestuurde organisatie als die van het bedrijfsleven.

 

6 Met de voeten in de klei

Ik houd van no-nonsense. Gewoon doelgericht en goed. “Hoe kunnen we het beter of anders doen?”, vind ik een belangrijke vraag. Vaak geeft het antwoord erop óók meer werkplezier voor alle betrokkenen. Het Nederlandse cultuur- en natuurlandschap vind ik prachtig. Ook in die zin sta ik graag met de voeten in de klei, maar ook in het water, het gras en het zand.