Selecteer een pagina

Diensten

Complexe zaken breng ik terug tot de kern.
Dat doe ik met de volgende diensten:

Slimme strategie

De route naar uw doelstelling concreet

U werkt, in een omgeving met vele spelers en belangen, aan duurzaamheid, klimaatbestendigheid en watermanagement. Dit stelt u voor vragen, bijvoorbeeld over hoe te laveren in de politiek/bestuurlijke dynamiek. De te maken keuzes in de verhouding opdrachtgever/opdrachtnemer, in nieuwe vormen van samenwerking. In afspraken over verantwoordelijkheden, sturing en besluitvorming. Over hoe de verschillende ritmes, planningen en eisen een plaats te geven. In een wereld waarin de rol van de overheid en markt verandert en vraagt om andere competenties.

In deze complexe omgeving ben ik uw sparringpartner. Samen met u denk ik het ‘hoe’ uit. De stappen, de te betrekken mensen, de timing en de te nemen besluiten.

Scherpe analyse

Een goede analyse van de vraag is al de helft van het antwoord

Ik zoek de vraag achter de vraag en analyseer deze grondig. De onderkant van de ijsberg maak ik zichtbaar. Ik belicht vanuit verschillende perspectieven. Oorzaak/gevolg-relaties, kansen en risico’s worden helder. Zo kunt u het juiste besluit nemen, over programma-, project- en beleidsdoelstellingen, scope, uit te vragen producten, de inkoopstrategie, het plan van aanpak of het projectvervolg.

Heldere evaluatie

Evalueren is leren

We weten het allemaal. Maar leren kost tijd en vraagt soms om een terugblik, terwijl u verder moet en de waan van de dag u aan uw jasje trekt. Ik evalueer uw aanpak of samenwerking zodat u kunt leren. Daarbij geef ik u, vanuit de positie van relatieve buitenstaander en met de helicopterview, terug wat mij opvalt. Niet als olifant in de porseleinkast, maar als sensitieve los-rammelaar en humorvolle spiegelaar. Met de opgedane inzichten kunt u voor uw team, project of samenwerking de volgende stap bepalen, processen verbeteren en met plezier samen werken.